Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - co należy załączyć?

Do wniosku należy dołączyć:

 • jeden egz. kopii mapy zasadniczej w obowiązującej skali, obejmującej obszar wnioskowanej działki z pieczątką;

 • jeden egz. Kopii mapy zasadniczej z oznaczeniem: granic terenu objętego wnioskiem, obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać, planowanego sposobu zagospodarowania, charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;

 • jeden egz. kopii mapy zasadniczej w obowiązującej skali, obejmującej obszar wokół wnioskowanego terenu o promieniu 3-krotnej szerokości frontu działki i nie mniejszym niż 50 m - w celu przeprowadzenia analizy urbanistycznej zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 nr 89 poz. 717 tj z późn. zm);

 • jeden egz. kopii mapy ewidencyjnej;

 • kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) - Dz.U z 2008r Nr 199 Poz. 1227;

 • wstępne zapewnienia dostaw projektowanych mediów (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa), energia elektryczna, gaz);

 • wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny w celu udokumentowania dostępu do drogi publicznej (w przypadku służebności drogowej);

 • imienne pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia Pełnomocnika, opłacone opłatą skarbową w wys. 17,00 zł;

 • odpis z KRS określający osoby mające prawo do reprezentowania firmy lub organizacji

 • opłatę skarbową z wyłączeniem m.in. budownictwa mieszkaniowego.

 

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 tekst jednolity z późn. zm.).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Ostatnio dodane

September 28, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

June 18, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

ZIELONA GÓRA

ul. S. Moniuszki 8D/44

BIELSKO-BIAŁA

ul. Prosta 43

+48790452216      

info@dbgdesigns.pl

©2010 Studio projektowe: dbg DESIGNS. Wszelkie prawa zastrzeżone

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram - Czarny Krąg