Przebieg zakupu mieszkania deweloperskiego na kredyt

 1. Rezerwacja mieszkania umożliwia zablokowanie sprzedaży lokalu na okres zazwyczaj 7 dni. W tym czasie rezerwującemu przysługuje pierwszeństwo kupna. W celu podjęcia decyzji należy dokonać wizji lokalnej, jeżeli budowa jest na etapie, który to umożliwia.

 2. Dalszym krokiem jest podpisanie w biurze Dewelopera Umowy rezerwacyjnej obligującej go do wstrzymania sprzedaży wybranego przez nas mieszkania. Wiąże się ona z wpłatą zaliczki na poczet ceny mieszkania. W razie odstąpienia od umowy powinna być ona zwrócona w całości wniesionej opłaty. Warto zwrócić uwagę, aby okres ważności umowy nie był krótszy niż 2 miesiące, ponieważ banki zwykle wyznaczają 6 tygodni na podjęcie decyzji odnośnie ewentualnego przyznania kredytu. Jako że obu stronom zależy, aby transakcja doszła do skutku, Deweloper raczej przedłuży ważność umowy w razie potrzeby na podstawie aneksu.

 3. Następnie należy złożyć wniosek o przyznanie kredytu w wybranym banku. Do wniosku należy załączyć oryginał Umowy rezerwacyjnej  oraz pozostałe dokumenty od Dewelopera.

 4. Decyzja pozytywna – skutkuje podpisaniem Umowy deweloperskiej w uzgodnionym z Deweloperem terminie.

 5. Decyzja negatywna –  obliguje nas do podpisania dokumentu rezygnacji z rezerwacji. Jeżeli Deweloper w tej sytuacji zobowiązuje się do zwrotu wniesionej zaliczki, należy podać mu dane do przelewu i numer rachunku bankowego.

 6. Umowa deweloperska jest podpisywana w Kancelarii Notarialnej. Jej koszty ponoszą jednocześnie Deweloper i Kupujący. Udział w opłacie powinien wynosić po 50% dla każdej ze stron.

 7. Następnie należy umówić się z przedstawicielem banku na termin podpisania Umowy kredytowej. Powinna ona zawierać harmonogram wpłat w ratach na konto Dewelopera, aż do zakończenia budowy.

 8. Odbiór mieszkania następuje po zakończeniu budowy i uzyskaniu przez Dewelopera pozwolenia na użytkowanie (kupujący powinien zostać poinformowany o planowanym zakończeniu budowy jeszcze przed dokonaniem zakupu). Podczas odbioru mieszkania należy dokonać ponownej wizji lokalnej w celu sprawdzenia stanu okien, ewentualnych krzywizn ścian oraz rozmieszczenia przyłączy wod.-kan. Może zdarzyć się tak, że w oferowanym przez Dewelopera projekcie wskazano na rzucie mieszkania lokalizację grzejnika oraz ceramiki w łazience, natomiast faktycznie na przykład przyłącze do wanny pojawi się po przeciwnej stronie, co narazi kupującego na dodatkowe koszty ewentualnej zmiany.  Deweloper powinien przywrócić rozmieszczenie przyłączy zgodnie z projektem oraz naprawić wszystkie usterki na wniosek kupującego. Jeżeli mieszkanie nie posiada wad, odbiór kończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

 9. Po zakończeniu budowy Deweloper dokonuje inwentaryzacji nieruchomości, która może wykazać, że zakupione przez nas mieszkanie ma mniejszą lub większą powierzchnię niż deklarowana przed zakupem. Wtedy odpowiednio Deweloper zwróci Kupującemu część kosztów lub wniesie o dopłatę do ceny zakupu. Zmiany co do wielkości powierzchni zawężają się do ok. 0,5m2. Polecam zatem zastanowić się czy na etapie budowy zmniejszać ilość ścian działowych. Może jednak warto nawet zwiększyć ich ilość…

 10. Następnym krokiem jest umówienie się na podpisanie końcowego Aktu Notarialnego. Tu warto zaznaczyć, że nie ma obowiązku korzystania z usług notariusza wskazanego przez Dewelopera. Akt ten można podpisać w dowolnej kancelarii i może okazać się, że jest to tańsze dla nas rozwiązanie, tym bardziej, że koszty tego dokumentu ponosi w całości kupujący. Minus jest niestety taki, że Deweloper zwykle współpracuje z daną kancelarią, więc podpisanie aktu u innego notariusza może wiązać się ze znacznym opóźnieniem.

 11. Po przeniesieniu własności lokalu na Kupującego należy udać się do banku i przedłożyć kopię Aktu Notarialnego. Bank następnie przygotuje dokumentację dla Urzędu Skarbowego, Ubezpieczyciela oraz do Sądu celem wpisania Hipoteki do Księgi Wieczystej. Ponadto należy ubezpieczyć nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonać cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na bank na okres trwania kredytu. Kredytobiorca ma prawo wyboru dowolnego Ubezpieczyciela, nawet jeżeli przedstawiciel banku twierdzi, że może wybrać jedynie ofertę ubezpieczyciela wskazanego przez bank.

 12. Zadaniem Sądu jest złożenie wniosku o ustanowienie i wpis Hipoteki w Księdze Wieczystej. Koszt wynosi ok. 200zł.

 13. W Urzędzie Skarbowym należy opłacić podatek PCC-3 od ustanowienia Hipoteki do 14 dni.

 14. Lokal należy zgłosić w Urzędzie Miasta do naliczania podatku od nieruchomości oraz ewentualnej opłaty za użytkowanie wieczyste. Żeby tego dokonać należy mieć ze sobą Akt Notarialny w celu potwierdzenia własności.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Ostatnio dodane

September 28, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

June 18, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

ZIELONA GÓRA

ul. S. Moniuszki 8D/44

BIELSKO-BIAŁA

ul. Prosta 43

+48790452216      

info@dbgdesigns.pl

©2010 Studio projektowe: dbg DESIGNS. Wszelkie prawa zastrzeżone

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram - Czarny Krąg