REKLAMACJA

Otrzymałeś inny projekt niż zamawiałeś? 

Przepraszamy za pomyłkę!

Uprzejmie prosimy o przesłanie projektu na adres pracowni (podany poniżej) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Do koperty z projektem i dodatkami w postaci kart rabatowych itp. należy włożyć także wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopię faktury zakupowej..  Prosimy zwrócić uwagę, aby wysyłany projekt posiadał nierozerwane plomby gwarancyjne. 

 

Dane do wysyłki:

dbg DESIGNS

ul. Prosta43

43-310 Bielsko-Biała

Uwaga!  Nie  zerwane  plomby  zabezpieczające,   stanowią  podstawę   do   pozy-tywnego   rozpatrzenia    wymiany, reklamacji lub zwrotu.

Formularz reklamacji

 

©2010 Studio projektowe: dbg DESIGNS. Wszelkie prawa zastrzeżone